Support aanvraag

De technicus zal u vragen op de onderstaande knop te drukken:

Algemene support service

 • Zakelijke support bereikbaar tussen 7u30 en 17u00.
 • Telefoonnummer zakelijke support: +31 (0)497-782782
 • Support via E-mail: support@libra.nl
 • Ons hoofdnummer +31 (0)497-360036 is uitgerust met een menu. U hoeft de tekst niet af te luisteren, u kunt direct kiezen voor:
  1. Receptie en administratie
  2. Support
  3. Verkoop
  4. Informatie reparatie

Aanvullende support service

 • ‘Pieperdienst’-nummer. 24/7 bereikbaarheid en reactie op uw vraag via een apart telefoonnummer.
 • Support via LPAS.
  (Permanente monitoring van uw netwerk met pro-actieve (trend-)bewaking.)

Online support

Lees de onderstaande gegevens aandachtig door, daarna tref je onderaan deze bladzijde een invulformulier aan. Vul dit formulier alleen in als je akkoord gaat met de voorwaarden die op deze bladzijde en in onze Algemene Voorwaarden gesteld worden.

Artikel 1: Tarieven – Alle tarieven tijdens reguliere werktijd zijn exclusief B.T.W. Tarief: € 103,85 per uur. Het minimumbedrag voor support op afstand is € 20,- Het minimum factuurbedrag is € 30,-

Artikel 2: Betalingen – Tenzij je als debiteur bent ingevoerd in onze administratie en er andere betalingstermijnen zijn afgesproken, geldt een betalingstermijn van 14 dagen netto na factuur.

Artikel 3: Inspanningsverplichting – Libra ICT heeft een inspanningsverplichting. Dat houdt in dat we ons uiterste best zullen doen om de vraag op te lossen. We kunnen geen garantie geven dat we een oplossing kunnen bieden. ‘Support op afstand’ is geen no-cure-no-pay dienst. Ook als er geen oplossing wordt geboden, volgt er toch een rekening voor de bestede tijd.

Artikel 4: Garantie – De uren die nu worden gemaakt, vallen niet onder garantie en moeten dus worden betaald. Indien je meent recht te hebben op garantie, klik dan niet op de link “versturen” onderaan deze email, maar neem dan telefonisch contact op met ons.

Artikel 5: Garantie op reparatie – ‘Support op afstand’ is een product waarbij we geen garantie kunnen geven. Daar leent het product zich niet voor.

Artikel 6: Registratie sessie – De sessie wordt soms opgenomen, dit oa. ter bewaking van de tijdsduur. Deze gegevens blijven eigendom van Libra ICT. Deze gegevens worden na het voldoen van de rekening verwijderd.

Artikel 7: Aanvaarding – Libra ICT behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de uitvoer van een aanvraag te weigeren. Het uitvoeren van ‘support op afstand’ wordt in beginsel vanuit de locaties van Libra ICT gedaan.

Artikel 8: Privacy, backup en persoonlijke gegevens – De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens en dient deze zelf veilig te hebben gesteld voor aanvang van werkzaamheden door Libra ICT. Libra ICT kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het beschadigen, zoekraken of verminken van data op de PC waarop wordt ingebeld of andere PC’s. Libra ICT verplicht zich tot absolute geheimhouding m.b.t. de op de datadragers aanwezige persoonlijke gegevens van opdrachtgever. In geval van strafrechtelijke informatie m.b.t. gegevens aanwezig op de datadragers kan worden overgegaan tot inschakeling van politie of justitie.

Artikel 9: Overmacht – Onder overmacht wordt verstaan alle onvoorziene gebeurtenissen buiten de macht van Libra ICT om, bv. het onverwacht defect raken van hardware. In geval van art. 9 zal de opdrachtgever terstond op de hoogte worden gesteld om te overleggen over de afwerking van herstel. Libra ICT kan in geval van art 9 niet verantwoordelijk worden gesteld; geleden schade wordt niet vergoed. In alle andere gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

Adres(Vereist)
Scroll naar boven