Duurzaamheid bij Libra ICT

Libra ICT wil als ICT-kennispartner met een maatschappelijke verantwoordelijkheid inspelen op ontwikkelingen in duurzaamheid en een voorbeeld zijn voor de omgeving. Dit doen we onder andere door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties1 mee te nemen in onze doelen.

Onze doelen:

  • Streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.
  • We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich veilig, gezond en thuis voelen in de werkomgeving.
  • Duurzame en circulaire keuzes maken en aansturen op het kiezen van duurzame diensten en producten.

Deze doelen zijn in te delen in verschillende thema’s: Gebouw & Omgeving, Energie en Duurzaam inkopen.

Gebouw en omgeving

Door onze werknemers een goede en gezonde fysieke werkomgeving aan te bieden, dragen we bij aan het algemeen welzijn. De inrichting van ons bedrijfsgebouw stimuleert een transparante en open houding en draagt zo bij aan optimale prestaties. Zo kunnen we ons 100% inzetten voor onze klanten.
In de omgeving van het Libra ICT gebouw, werken we met groene oplossingen. Zo willen we zo min mogelijk verstening en werken we aan zoveel mogelijk groenbehoud, zodat de natuur zijn plek kan bewaren. Het afval dat Libra ICT produceert, wordt op verschillende correcte manieren ingezameld, zodat ook dit weer gerecycled of duurzaam afgebroken kan worden.

We bieden onze werknemers een goede en gezonde fysieke werkomgeving aan

Energie

Libra ICT wekt 40% van de energie zelf duurzaam op door middel van zonnepanelen waarmee het gehele dak is gevuld. Hiermee worden onze elektrische auto’s opgeladen en kunnen we als bedrijf onze apparaten voorzien van groene stroom.
Het gebouw slaat in de zomer aardwarmte op en in de winter aardkoelte. Dit wordt in het tegenovergestelde seizoen ingezet, zodat we ook ons kantoorklimaat duurzaam kunnen beheersen. We hebben verder ervoor gekozen om enkel groene energie in te kopen.

Duurzaamheid en elektrisch rijden bij Libra ICT

Duurzaam inkopen

Producten en diensten die door Libra ICT worden ingekocht, worden zoveel mogelijk bewust op duurzaamheid uitgekozen. We streven naar slimmer omgaan met grondstoffen!

Welzijn

Libra ICT wil niet alleen zich optimaal inzetten voor haar klanten, maar ook voor werknemers. We willen elke collega een levensloopbestendig plan aan kunnen bieden. Op. die manier kunnen collega’s privé en werk goed combineren en zijn wij altijd in gesprek om veranderingen in het leven van onze werknemer te ondersteunen.

1 Deze doelen zijn opgesteld in 2015 door de Verenigde Naties om wereldwijde armoede, klimaatverandering en ongelijkheid uit de wereld te krijgen. https://sdgs.un.org/goals

Scroll naar boven