Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nedertland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 26 mei 2014 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Gedragscode

Lees ook de gedragscode rond onze dienstverlening waaraan alle leden van Nederland ICT zich conformeren met thema’s als integriteit, maatschappij en bedrijfsvoering.

Scroll naar top