Home » Infosessie GDPR / AVG - donderdag 4 april

Infosessie GDPR / AVG - donderdag 4 april

 
4 april - donderdagochtend om 7:15

 

25 mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming AVG van toepassing. Dit betekent dat er sinds die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldde niet meer. Een andere benaming voor de AVG is GDPR: general data protection regulation. 

Ondertussen zijn we een jaartje verder, maar er is nog steeds behoefte aan voorlichting en begeleiding als het gaat om deze wetgeving! Om deze reden geeft Libra ICT nog een infosessie. Dit keer nèt wat sneller over de basisonderdelen en dieper ingaand op specifiekere elementen.

 

De nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken, ook MKB ondernemers en ZZP'ers. Denk aan simpele gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en verjaardagen.

 

Vanaf 25 mei zorgde de AVG onder meer voor:

  • Versterking en uitbreiding privacyrechten
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties
  • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

 

Als organisatie heeft u meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van de organisaties. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat u met documenten moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. 

 

Libra organiseert een aantal informatie sessies om u volledig op de hoogte te stellen wat u nu precies moet doen om te voldoen aan de wet. 
Het is erg belangrijk dat u zorgt dat uw bedrijf volledig aangepast is. Niet alleen om boetes te voorkomen, maar ook om alle persoonsgegevens goed te beschermen om uw medewerkers en klanten zo comfortabel mogelijk te laten voelen.

 

Meer informatie en aanmelden.