Home » AVG: Welke acties moet u ondernemen?

AVG: Welke acties moet u ondernemen?

Elke organisatie dient documentatie van de gegevensverwerking bij te houden, en te kunnen leveren wanneer hiernaar gevraagd wordt. In deze documentatie moet worden vastgelegd:

  • de verschillende gegevensverwerkingsstromen,
  • hoe er gezorgd wordt dat deze gegevens niet in de verkeerde handen vallen,
  • een omschrijving van het soort persoonsgegevens,
  • en met welk doel ze bijgehouden worden.

Verder moet er bewustwording binnen uw organisatie worden gecreëerd. Dit houdt in dat al uw relevante medewerkers op de hoogte moeten zijn van de gegevensverwerking. Daarbij moet er gekeken worden of uw organisatie een verwerkingsregister moet gaan bijhouden, of dat er een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd dient te worden. Het kan ook een vereiste zijn dat u een functionaris voor de gegevensbescherming aan moet stellen. Voor elke organisatie dient er een andere oplossing gemaakt te worden, er is dus geen kant en klare oplossing om te voldoen aan de AVG. Libra zal in de komende tijd verschillende informatiesessies geven over dit onderwerp om u volledig op de hoogte te brengen.

Waarom verandert de wet en voor wie geldt deze wijziging?

Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wet?

Wat is de rol van Libra? Wat kunt u van Libra verwachten?