Home » AVG: Waarom verandert de wet en voor wie geldt deze wijziging?

AVG: Wat is het, waarom en voor wie?

Deze nieuwe regelgeving gaat gelden op 25 mei 2018. Op dat moment is er over de hele Europese Unie een uniforme wetgeving van kracht omtrent de privacy van alle EU-burgers. Voorheen waren er per land verschillende wetten. Vanaf 25 mei 2018 is er in de hele Europese Unie eenzelfde wet die de persoonsgegevens van de EU-burgers waarborgt. Deze wetsverandering geldt voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, en dat is al snel, want afspraken, e-mailadressen en telefoonnummers vallen er ook onder.

Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wet?

Welke acties moet u ondernemen?

Wat is de rol van Libra? Wat kunt u van Libra verwachten?