Home » AVG MKB-pakket

 

 AVG-pakket voor de nieuwe Privacy-wetgeving

Met bijgaand MKB-pakket kun je voor 300 Euro binnen een halve dag AVG-proof zijn.

 

De nieuwe privacy-wet noodzaakt tot actie! De privacy-bescherming in de EU wordt per 25 mei 2018 stevig aangetrokken met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

 

Op dit gebied werken we samen met Rob Spape.

 

Met zijn MKB-pakket kun je voor 300 Euro in enkele uren qua documentatie AVG-proof zijn. Daarna moet je dan wel op de beschreven wijze gaan werken. Bij Libra Service Automatisering weten ze precies hoe je dat ICT-technisch moet inrichten.

Het pakket is gemaakt voor MKB bedrijven tot 10 werknemers. Grotere bedrijven (tot 250 wn) zijn met dit pakket wel sneller en goedkoper klaar, maar vanwege de benodigde persoonlijke begeleiding moet worden gerekend op kosten tussen 300 en 1500 Euro.

Het bestaat uit:

  • Een privacy-overeenkomst; een samenvatting voor op je website en een volledige tekst waarnaar je kunt verwijzen op je website, in offertes of contracten.
  • Een verwerkersovereenkomst, die je afsluit met degene aan wie jij persoonsgegevens van jouw medewerkers, klanten, prospects of leveranciers stuurt, zoals bijvoorbeeld aan de boekhouder, de verzuimregistratie, het pensioenfonds, de leasemaatschappij, je dealernetwerk.
  • Een medewerkersprotocol voor ingeleende of ingehuurde medewerkers; mocht je daar wel eens gebruik van maken, inclusief geheimhoudingsverklaring.
  • Een medewerkersprotocol voor eigen werknemers, inclusief geheimhoudingsverklaring.
  • Een verwerkingsregister.

De AVG vereist ook een protocol voor het melden van datalekken . Dat is in bovenstaande documenten opgenomen.

In dit voorbeeldpakket kun je zien hoe het eindresultaat eruit komt te zien. Het bevat 1 voorbeeld van een privacy-overeenkomst, 2 voorbeelden van verwerkersovereenkomsten en 1 voorbeeld van een “ingehuurde medewerkersprotocol”  en 1 voorbeeld van een “eigen medewerkersprotocol”.  Het verplichte verwerkingsregister vind je bij de Excelbestanden die je ingevuld moet terugsturen.

De snelste manier van werken is de volgende:  Lees de privacy-overeenkomst, zet die op je website en zorg voor een goede beveiliging van je apparatuur. Kies de in rood beschreven snelste route in het  verwerkingsregister en vul dat in met alle bedrijven waar je gegevens naar toe stuurt. De in rood beschreven route is niet mogelijk bij iedere verwerker; blijf zelf nadenken! Het invullen van de Excel-bestanden is even vervelend, maar daarna  bespaart je dit op zijn minst 5 dagen werk.

Wat moet je doen!

Download de bestanden.

Verwerkingsregister.xlsx

Bedrijfsgegevens.xlsx

Lees het voorbeeld van de privacy-overeenkomst.

Lees bijlage 1 t/m 4 van het voorbeeld van de verwerkersovereenkomst met de accountant.
In deze bijlagen staan de specifieke afspraken met de verwerker. Deze specifieke afspraken zijn afkomstig uit het verwerkingsregister dat je moet invullen (de laatste 4 kolommen).
Vul het verwerkingsregister in conform de richtlijnen.
Vul het excelbestand met de bedrijfsgegevens in.

VUL MINIMAAL 1 VERWERKER IN HET VERWERKINGSREGISTER IN. DOE DAT ZORGVULDIG.

IS HET ONDUIDELIJK; STUUR DAN JE VRAGEN PER EMAIL + JE MOBIELE NUMMER NAAR werktwel@stressherstel.nl

Is het duidelijk, vul dan alles in en stuur het geheel aan werktwel@stressherstel.nl

Je ontvangt een factuur voor 363 euro (300 euro + 21% BTW), tenzij je meer begeleiding hebt gevraagd en we dus een ander budget hebben afgesproken.

In de prijs zit maximaal een uur toelichting (per email en/of telefonisch) inbegrepen. Verdere aanpassing, uitbreiding van documenten of toelichtingen zijn gezien de prijsstelling uiteraard niet bij de prijs inbegrepen en worden separaat in rekening gebracht. Of dat nodig is, is afhankelijk van de complexiteit en uitgebreidheid van je netwerk van leveranciers/dienstverleners of van je dealernetwerk. We spreken dat vooraf af.

Je ontvangt vervolgens de teksten die je nu in de PDF ziet,  maar dan in Word formaat en ingevuld met jouw bedrijfsnaam, adres e.d., en ingevuld met de namen en activiteiten van jouw boekhouder of andere verwerkers. Je kunt ze waar gewenst zelf aanpassen.

De groene teksten die je als toelichting in de PDF-voorbeelddocumenten ziet staan worden niet opgenomen in de definitieve documenten.

 

N.B.
Dit pakket is gemaakt voor een “normaal MKB-bedrijf”. Dat bedrijf heeft een hekel aan administratie, verwerkt niet op grote schaal persoonsgegevens, maakt geen (automatische) persoonlijkheids­­profielen op grond van gegevens en verwerkt geen bijzondere gegevens zoals gedefinieerd in de AVG.
Dit pakket is zorgvuldig gemaakt, in eerste instantie voor mijn eigen bedrijf en daarna aangepast om het administratieve leven voor andere ondernemers wat makkelijker te maken.
Aangezien de AVG nog geen uitgekristalliseerde wet is en er nog veel jurisprudentie wordt verwacht, kan aan dit pakket geen enkele aansprakelijkheid van de maker ervan, worden ontleend. Gebruik ervan is dus geheel voor eigen rekening en risico.

AVG voor grotere bedrijven
De omvang van het bedrijf hoeft geen reden te zijn voor een duurder pakket. Dat is eerder afhankelijk van de complexiteit van het netwerk waarin het bedrijf werkt. Soms is extra juridisch advies of ondersteuning bij de implementatie noodzakelijk. We brengen je graag in contact met de juiste specialisten.